Home Ons aanbod Prijsklassen Hypotheken in Turkije Investeerders Bezichtiging Veel gestelde vragen Over ons


Bezichtigingsreis of afspraak?


 
SIDE
MANAVGAT

ALANYA
ALANYA

FETHIYE
FETHIYE

BODRUM
BODRUM

KUSADASI
KUSADASI

ISTANBUL
ISTANBUL
 

NB: de informatie uit dit artikel is van 2012. Per 18 mei 2015 heeft het Directoraat Generaal van Migratie Management heeft de taken overgenomen van de provincies betreffende het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunningen. Dit houdt onder andere in dat alle aanvragen digitaal zullen worden verwerkt. De meest recente wetgeving met betrekking tot verblijfsvergunningen in Turkije vindt u door HIER te klikken.


Een ervaringsdeskundige uit Side aan het woord

Toeristenvisum of verblijfsvergunning voor Turkije

De wettelijke regels voor een Turks toeristenvisum zijn per 1 februari 2012 veranderd. Sinds deze datum geldt de zogenaamde 90/180 dagen regeling. Voorheen kon je met een 90 dagen toeristenvisum bij de grens voor 15 euro een stempel in het paspoort krijgen. Na het verlopen hiervan kon men dan weer een nieuw toeristenvisum verkrijgen bij de Vreemdelingenpolitie. Sommigen gingen kort de grens over om bij terugkeer automatisch weer een toeristenvisum voor 30 dagen te verkrijgen voor 15 euro. Kas was een geliefd uitstapje om vandaar over te varen naar het Griekse eiland Meis om bij terugkeer in Turkije automatisch weer een visum voor 30 dagen te verkrijgen voor 15 euro.

Hieraan is een einde gekomen. Als men na het verlopen van het 90-dagen visum een nieuw 90-dagen visum wil verkrijgen moet men minstens 90 dagen wachten.

Als men meerdere keren per jaar Turkije wil bezoeken heeft men voortaan een verblijfsvergunning nodig voor minstens 1 jaar (als het verblijf in totaal langer duurt dan 90 dagen). Men kan ook kiezen voor een verblijfsvergunning voor meerdere jaren tot maximaal 5 jaren. De kosten van een verblijfsvergunning zijn voor Nederland wel aanzienlijk lager geworden sinds april 2011.

Wat moet men doen om een verblijfsvergunning voor een jaar te verkrijgen? Gemakshalve ga ik uit van de kosten van een verblijfsvergunning voor een jaar. De kosten voor een meerjaren verblijfsvergunning zijn per jaar hoger maar worden relatief lager.

Bij de aanvrage van het verblijfsvergunning moet je meenemen:

a) Een paspoort dat na afloop van de verblijfsvergunning nog tenminste 3 maanden geldig is;

b) Een fotokopie van zowel de pagina’s in het paspoort met de persoonsgegevens en de pasfoto maar ook van de pagina waarop de geldige verblijfsvergunning is afgedrukt;

c) 6 pasfoto’s (indien men al over het blauwe verblijfsvergunningboekje beschikt 4 pasfoto’s)

d) Een bankboekje van een Turkse bank met een saldo van tenminste 500 Euro per maand waarvoor het verblijfsvergunning geldt; dus bij een verblijfsvergunning van een jaar 6.000 euro per persoon

e) Een kopie van het bankboekje waarop het saldo vermeld is

f) En kopie van het eigendomsbewijs (TAPU) van de woning die men in Turkije bewoont, of een kopie van een huurcontract van de woning in Turkije

g) Het kaartje “Vergi Kimlik Numarasi Karti” met het toegekende belastingnummer. Dit kaartje kun je verkrijgen bij het belastingkantoor in Manavgat. Bij de hoofdstraat van Manavgat links aanhouden; het kantoor Vergi ligt aan de linkerkant.

Met de documenten, genoemd onder a. t/m f dient men zich te melden bij de Vreemdelingenpolitie in Manavgat. Als je de Dolmus neemt van Side naar Manavgat ligt dat bureau ongeveer halverwege aan de rechterkant. Hier controleert men of je papieren volledig zijn en dan krijg je een rekening waarop staat hoeveel je verschuldigd bent voor het verblijfsvergunning. De kosten voor het blauwe boekje bedragen ongeveer 176 Turkse lira en de kosten voor een verblijfsvergunning voor een jaar ongeveer 153 Turkse lira. NB: de hoogte van de bedragen is afhankelijk van de dagkoers en kunnen dus variëren! Als je al een blauw boekje hebt vervallen uiteraard de kosten hiervan. In het blauwe boekje kunnen maximaal 5 verlengingen van het verblijfsvergunning worden aangetekend.

De rekening kan niet voldaan worden bij de Vreemdelingenpolitie. Met de rekening ga je naar het hiervoor genoemde belastingkantoor in Manavgat. Op de eerste verdieping, aan het loket op de 1e verdieping, betaal je de rekening en krijg je een kwitantie. Met deze kwitantie ga je terug naar de Vreemdelingenpolitie en daar wordt een formulier ingevuld en worden alle genoemde documenten gecontroleerd en worden de kopieën ingenomen.

(Om de voortgang te bespoedigen kun je voor de officiële aanvrage alvast het aanvraagformulier voor de verblijfsvergunning bij de Vreemdelingenpolitie afhalen en thuis in alle rust invullen. De vragen worden gesteld in het Turks en het Engels. Alleen de voorkant invullen. De achterkant van het formulier wordt door de beambte ingevuld.)

Als alles in orde is krijg je een geel formulier mee waarop de datum wordt vermeld waarop de verblijfsvergunning kan worden afgehaald. Dat is 2 tot 3 weken later. Vraag dus tijdig de verblijfsvergunning aan! Je paspoort krijg je mee terug.

Een nieuwe verplichting is ook dat je ook voortaan “een verklaring betreffende het recht op medische verstrekkingen bij tijdelijk verblijf in Turkije” nodig hebt, het zogenaamde N/TUR 111 formulier. Dit formulier kun je aanvragen bij je Nederlandse zorgverzekeraar. Zodra je het “blauwe boekje” ofwel de verblijfsvergunning hebt dien je het N/TUR 111 formulier te tonen bij het SGK kantoor in Manavgat. Je ontvangt ter plaatse een schrijven (soort polis) waar de relevante gegevens op staan. Mocht je medische hulp nodig hebben in Turkije dan kun je dit formulier tonen. Het SGK kantoor is gevestigd in de straat achter de vreemdelingenpolitie, net voor de loopbrug in Manavgat staan duidelijke borden die de locatie aanduiden.

Voorgaande informatie is met zorg samengesteld doch de samensteller kan voor de volledigheid en juistheid niet verantwoordelijk worden gesteld. Regels kunnen nogal eens veranderen!

Esmare Turkey dankt Jan van Haendel voor het weergeven van zijn ervaringen.


NB: de informatie uit dit artikel is van 2012. De meest recente wetgeving met betrekking tot verblijfsvergunningen in Turkije vindt u door HIER te klikken.


 

Quote
Gewoonten maken je oud. Door open te staan voor veranderingen blijf je jong.
 

Onze beursagenda
 

 

Terugbel optie